Obsess

.

Tayca hakkında

Konu: TAY DİLİ

Tayca
Dil ve düşünce arasındaki ilişkiler üzerine birçok felsefel ve görgül (empirik) çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar genellikle, dünyasallık çerçevesi içerisinde yapılmaktadır. Yansıbilimsel insanbilimsel (psikolojik antropolojik) bir bakış ise, bunun tersine, farklılıklara odaklanacaktır. Bu çalışmada, bu ikinci bakış açısından, Tayca tanıtılacak, yapısal özellikleri ve bu özelliklerin ardında yattığı düşünülebilecek bilişsel özellikler sunulacak ve bu sunumdan kalkarak, Türkçe’ye toplumsal kurmacı (constructivist) bir gözle bakılacaktır.
Anlamları, değişik sözcüklerle ayrıştıran bir dil olan Türkçe’ye; anlamları, değişik ses tonlarıyla ayrıştıran bir dil olan Tayca’dan bakış, bir yandan Türkçe’ye ilişkin, bir yandan da Türkiyeliler’in bilişsel haritalarına ilişkin önemli içgörüler sağlayacaktır.


Edilgen tümceleri yalnızca kötü olaylar için kullanan Tayca’nın ardındaki olay örgüsü de, çeşitli bilişsel çalışmalarla ilişkilendirilebilir.


Tayca’daki haber kipi çekimleri ve özne ve nesne düşmesi durumları, bilgisayıcı (computational) dilbilim ve bilişsel modelleme için son derece önemli olan belirsizlik çözme (disambiguation) kuramı için yeni bulmacalar sağlamaktadır.


Sınıflı toplumun doğrudan ürünü olan, Tayca’daki söylev biçimleri ve özne sıradizimi (hiyerarşi) de, dille toplum arasındaki ilişkiyi çözmek açısından, önemli bir zemin oluşturmaktadır.


Yansısal dilbilimsel (psikolinguistik) açıdan bakıldığında, Tayca, diğer Asya dilleri ile birlikte, Batı kökenli kuramları da zor durumda bırakmaktadır.


Kısacası, bu çalışmada, Tayca ve Türkçe, çeşitli açılardan değerlendirilecek ve bu iki dil, bilişsel haritalama için bir zemin olarak kullanılacaktır.
Dil ile biliş ilişkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır ve yapılmaktadır. Bu çalışmalar, genellikle, ‘dil’ derken, tek tek dillerden sözetmezler. Bu nedenle, bilişsel alanlarda, dile, ekinsel (kültürel) bir gösterge olarak bakılmaz. Ekinin bilişsel olmadığı ileri sürülür. Bilişsel olmayan bir konunun bilişsel bir alan tarafından incelenmesi pek uygun görülmez. Oysa tek tek dillere bilişsel bakışın ekinsel çalışmalar için söyleyecek çok sözü vardır. O sözlere Türkçe ve Tayca özelinde girmeden önce, terimlerde anlaşmak üzere bir giriş yapmak, son derece yaşamsal olacak.


Çağımız öyle bir çağ ki, ‘dil’ denildiğinde, aklımıza illa ki bir ulus geliyor. Dili o ulustan ayrı düşünemiyoruz. ‘Ulus’ kavramı, oldukça tartışma
Bugün 1 ziyaretçi (1 klik) kişi burdaydı!
< => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=